top
VƯƠNG ĐÌNH MINH TỨ
Thứ 5 | 05/01/2023 - Lượt xem: 323

Truyền Hình Trực Tuyến Việt Nam Kết Nối Toàn Cầu

VƯƠNG ĐÌNH MINH TỨ

MÃ CHỨNG NHẬN

HỌ VÀ TÊN VƯƠNG ĐÌNH MINH TỨ
NĂM SINH: 29 - 06 - 1970
CMND - CCCD: 0790 7000 8048
CHỨC VỤ: Phó TGĐ - Trưởng Ban Biên Tập - GCTV
NGÀY CẤP: 11 - 10 - 2017
THỜI HẠN: Vô thời hạn
HOTLINE: 0911711866
Bình luận & chia sẻ
Bạn chưa đăng nhập, đăng nhập để bình luận !
Video đã phát
Toàn cầu
  • GCTV Hà Nội
  • GCTV Đồng Nai
  • GCTV Sóc Trăng
  • GCTV Bến Tre
  • GCTV Hải Phòng
  • GCTV Đồng Tháp
  • GCTV Cao Bằng
  • GCTV Bạc Liêu