top
NGUYỄN TIẾN CHIẾN
Thứ 5 | 05/01/2023 - Lượt xem: 341

Truyền Hình Trực Tuyến Việt Nam Kết Nối Toàn Cầu

NGUYỄN TIẾN CHIẾN

MÃ CHỨNG NHẬN

HỌ VÀ TÊN NGUYỄN TIẾN CHIẾN
NĂM SINH: 15 - 05 - 1982
CMND - CCCD: 013 344 983
CHỨC VỤ: Giám Đốc Đối Ngoại
NGÀY CẤP: 11 - 10 - 2017
THỜI HẠN: 30 - 12 - 2024
HOTLINE: 0911711866
Bình luận & chia sẻ
Bạn chưa đăng nhập, đăng nhập để bình luận !
Video đã phát
Toàn cầu
  • GCTV Hà Nội
  • GCTV Đồng Nai
  • GCTV Sóc Trăng
  • GCTV Bến Tre
  • GCTV Hải Phòng
  • GCTV Đồng Tháp
  • GCTV Cao Bằng
  • GCTV Bạc Liêu