Truyền Hình Trực Tuyến Việt Nam Kết Nối Toàn Cầu GCTV

top
Đang phát: Đang phát:
Tiếp theo: Tiếp theo:
Logo
Logo
LỊCH PHÁT SÓNG
 • 00:00
  CĂN NHÀ XƯA - DN NHÂN NGUYỄN (ĐÊM NHẠC HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG)

  CĂN NHÀ XƯA - DN NHÂN NGUYỄN (ĐÊM NHẠC HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG)

 • 00:05
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Xuân yêu thương - Mai Phương (Đêm nhạc tài năng và thiện nguyện)

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Xuân yêu thương - Mai Phương (Đêm nhạc tài năng và thiện nguyện)

 • 00:08
  Căn nhà xưa - Nhân Nguyễn [ Mini Show Mai Phương ]

  Căn nhà xưa - Nhân Nguyễn [ Mini Show Mai Phương ]

 • 00:14
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Lê Thị Tố Phương tự giới thiệu

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Lê Thị Tố Phương tự giới thiệu

 • 00:14
  Thần Tượng Doanh Nhan 2017 - Trần Thị Thu Thảo tự giơi thiệu

  Thần Tượng Doanh Nhan 2017 - Trần Thị Thu Thảo tự giơi thiệu

 • 00:15
  Thần Tượng Doanh Nhan 2017 - Trịnh Thị Hương tự giới thiệu

  Thần Tượng Doanh Nhan 2017 - Trịnh Thị Hương tự giới thiệu

 • 00:16
  Thần Tượng Doanh Nhan 2017 - Lưu Thị Ni tự giới thiệu

  Thần Tượng Doanh Nhan 2017 - Lưu Thị Ni tự giới thiệu

 • 00:17
  Thần Tượng Doanh Nhan 2017 - Trần Mỹ Linh tự giới thiệu

  Thần Tượng Doanh Nhan 2017 - Trần Mỹ Linh tự giới thiệu

 • 00:18
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 Bản Full Bán Kết 1

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 Bản Full Bán Kết 1

 • 03:17
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Duyên Phận - Đặng Thị Xuân Lan TH014 Bán kết 1

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Duyên Phận - Đặng Thị Xuân Lan TH014 Bán kết 1

 • 03:23
  Em về với người - Mai Phương [ Mini Show Mai Phương 2017 ]

  Em về với người - Mai Phương [ Mini Show Mai Phương 2017 ]

 • 03:29
  Một mình - Mai Phương [ Mini Show Mai Phương 2017 ]

  Một mình - Mai Phương [ Mini Show Mai Phương 2017 ]

 • 03:34
  Thần tượng doanh nhân 2017 [trailer]

  Thần tượng doanh nhân 2017 [trailer]

 • 03:36
  Dạ khúc xưa & nay  PHỎNG VẤN  LƯƠNG THỊ QUÝ

  Dạ khúc xưa & nay PHỎNG VẤN LƯƠNG THỊ QUÝ

 • 03:37
  Dạ khúc xưa & nay  PHỎNG VẤN  PHI HỔ

  Dạ khúc xưa & nay PHỎNG VẤN PHI HỔ

 • 03:38
  Dạ khúc xưa & nay  PHỎNG VẤN  ĐẶNG THỊ THẢO

  Dạ khúc xưa & nay PHỎNG VẤN ĐẶNG THỊ THẢO

 • 03:39
  Dạ khúc xưa & nay  PHỎNG VẤN  PHI SƠN

  Dạ khúc xưa & nay PHỎNG VẤN PHI SƠN

 • 03:41
  Dạ khúc xưa & nay  PHỎNG VẤN  KIỀU TIÊN

  Dạ khúc xưa & nay PHỎNG VẤN KIỀU TIÊN

 • 03:42
  Dạ khúc xưa & nay  PHỎNG VẤN  GIA LY

  Dạ khúc xưa & nay PHỎNG VẤN GIA LY

 • 03:42
  Dạ khúc xưa & nay  PHỎNG VẤN  TRẦN THỊ MỸ KHANH

  Dạ khúc xưa & nay PHỎNG VẤN TRẦN THỊ MỸ KHANH

 • 03:43
  Dạ khúc xưa & nay - KIM TOÀN (Vòng sơ khảo)

  Dạ khúc xưa & nay - KIM TOÀN (Vòng sơ khảo)

 • 03:46
  Dạ khúc xưa & nay  PHỎNG VẤN  ĐẶNG THỊ LÝ

  Dạ khúc xưa & nay PHỎNG VẤN ĐẶNG THỊ LÝ

 • 03:47
  Dạ khúc xưa & nay  PHỎNG VẤN  NGUYỄN THỊ KIM TOÀN

  Dạ khúc xưa & nay PHỎNG VẤN NGUYỄN THỊ KIM TOÀN

 • 03:48
  Dạ khúc xưa & nay  PHỎNG VẤN  NGUYỄN THỊ KIM YẾN

  Dạ khúc xưa & nay PHỎNG VẤN NGUYỄN THỊ KIM YẾN

 • 03:48
  Dạ khúc xưa & nay - ĐỖ THANH HẰNG (Vòng sơ khảo)

  Dạ khúc xưa & nay - ĐỖ THANH HẰNG (Vòng sơ khảo)

 • 03:52
  Dạ khúc xưa & nay - TRẦN THI MỸ KHANH (Vòng sơ khảo)

  Dạ khúc xưa & nay - TRẦN THI MỸ KHANH (Vòng sơ khảo)

 • 03:55
  Dạ khúc xưa & nay - KIM YẾN (Vòng sơ khảo)

  Dạ khúc xưa & nay - KIM YẾN (Vòng sơ khảo)

 • 03:59
  Dạ khúc xưa & nay - TRẦN QUỲNH LÂM (Vòng sơ khảo)

  Dạ khúc xưa & nay - TRẦN QUỲNH LÂM (Vòng sơ khảo)

 • 04:02
  Dạ khúc xưa & nay - PHI HỔ (Vòng sơ khảo)

  Dạ khúc xưa & nay - PHI HỔ (Vòng sơ khảo)

 • 04:04
  Dạ khúc xưa & nay - KIỀU TIÊN (Vòng sơ khảo)

  Dạ khúc xưa & nay - KIỀU TIÊN (Vòng sơ khảo)

 • 04:07
  Dạ khúc xưa & nay - ĐẶNG PHI SƠN (Vòng sơ khảo)

  Dạ khúc xưa & nay - ĐẶNG PHI SƠN (Vòng sơ khảo)

 • 04:10
  Dạ khúc xưa & nay - LÊ HỒNG NHIÊN (Vòng sơ khảo)

  Dạ khúc xưa & nay - LÊ HỒNG NHIÊN (Vòng sơ khảo)

 • 04:13
  Dạ khúc xưa & nay - PHUONG LY (Vòng sơ khảo)

  Dạ khúc xưa & nay - PHUONG LY (Vòng sơ khảo)

 • 04:16
  Dạ khúc xưa & nay - GIA LY (Vòng sơ khảo)

  Dạ khúc xưa & nay - GIA LY (Vòng sơ khảo)

 • 04:20
  Dạ khúc xưa & nay - ĐẶNG THỊ THẢO (Vòng sơ khảo)

  Dạ khúc xưa & nay - ĐẶNG THỊ THẢO (Vòng sơ khảo)

 • 04:23
  Dạ khúc xưa & nay - ĐẶNG THỊ LÝ (Vòng sơ khảo)

  Dạ khúc xưa & nay - ĐẶNG THỊ LÝ (Vòng sơ khảo)

 • 04:25
  Dạ khúc xưa & nay - LƯƠNG TRIỆU QUÝ (Vòng sơ khảo)

  Dạ khúc xưa & nay - LƯƠNG TRIỆU QUÝ (Vòng sơ khảo)

 • 04:27
  Trailer Dạ Khúc Xưa & Nay 2018 GCTV

  Trailer Dạ Khúc Xưa & Nay 2018 GCTV

 • 04:31
  Á Vương Lê Văn Công nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Á Vương Lê Văn Công nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 04:33
  Nguyễn Châu Khanh nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Nguyễn Châu Khanh nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 04:35
  Trịnh Thị Hương nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Trịnh Thị Hương nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 04:37
  Nguyễn Thị Minh Châu nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Nguyễn Thị Minh Châu nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 04:40
  Nguyễn Thị Nguyệt nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Nguyễn Thị Nguyệt nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 04:41
  Lê Trường Thọ nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Lê Trường Thọ nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 04:42
  Lê Thị Tố Phương nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Lê Thị Tố Phương nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 04:43
  Trương Ngọc Thọ nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Trương Ngọc Thọ nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 04:46
  Lê Thị Hoa nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Lê Thị Hoa nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 04:47
  Hoa Hậu, Quán Quân và Á Hậu nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Hoa Hậu, Quán Quân và Á Hậu nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 04:52
  Á Hậu 1 Nguyễn Thị Hồng Nhung Wondera nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Á Hậu 1 Nguyễn Thị Hồng Nhung Wondera nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 04:53
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Bài thánh ca buồn - Hồ Nhật Tân[ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Bài thánh ca buồn - Hồ Nhật Tân[ Bán kết 2 ]

 • 04:58
  DONG DOI  DN MINH PHUONG ft LE NHUNG

  DONG DOI DN MINH PHUONG ft LE NHUNG

 • 05:03
  Á Hậu 1 Minh Nguyệt nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Á Hậu 1 Minh Nguyệt nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 05:04
  Những Gương Mặt Sáng Giá nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Những Gương Mặt Sáng Giá nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 05:09
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 2 [ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 2 [ Bán kết 2 ]

 • 05:19
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 1 [ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 1 [ Bán kết 2 ]

 • 05:25
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 4 [ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 4 [ Bán kết 2 ]

 • 05:34
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 3 [ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 3 [ Bán kết 2 ]

 • 05:43
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Xin thời gian qua mau - Lê Trường Thọ

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Xin thời gian qua mau - Lê Trường Thọ

 • 05:50
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Sa mạc tình yêu - Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Sa mạc tình yêu - Nguyễn Thị Hồng Nhung

 • 05:53
  Neu em duoc lua chon Nguyen Thi Van

  Neu em duoc lua chon Nguyen Thi Van

 • 05:59
  Mua chieu mien trung Kim Lan

  Mua chieu mien trung Kim Lan

 • 06:05
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Đạo làm con - Phạm Tấn Phương[ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Đạo làm con - Phạm Tấn Phương[ Bán kết 2 ]

 • 06:11
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017- Bên em là biển rộng - Nguyễn Thị Nguyệt[ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017- Bên em là biển rộng - Nguyễn Thị Nguyệt[ Bán kết 2 ]

 • 06:16
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Hello Vietnam - Trần Mỹ Linh

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Hello Vietnam - Trần Mỹ Linh

 • 06:19
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Yêu em như câu hò ví dặm- Trịnh Thị Hương[ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Yêu em như câu hò ví dặm- Trịnh Thị Hương[ Bán kết 2 ]

 • 06:25
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Hoang mang - Huỳnh Ngọc Bích

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Hoang mang - Huỳnh Ngọc Bích

 • 06:28
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Anh muốn em sống sao - Nguyễn Thị Nguyệt

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Anh muốn em sống sao - Nguyễn Thị Nguyệt

 • 06:32
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời trang Top 4 - Nguyễn Thị Hồng Nhung[ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời trang Top 4 - Nguyễn Thị Hồng Nhung[ Bán kết 2 ]

 • 06:33
  Dạ khúc xưa & nay bán kết 1 - P2

  Dạ khúc xưa & nay bán kết 1 - P2

 • 08:26
  Nhớ nhau hoài - Lê Quang Sơn 020

  Nhớ nhau hoài - Lê Quang Sơn 020

 • 08:32
  Sầu lẻ bóng 2 - Quỳnh Kim 012

  Sầu lẻ bóng 2 - Quỳnh Kim 012

 • 08:37
  Dạ khúc xưa & nay - Vòng bán kết 1- P1

  Dạ khúc xưa & nay - Vòng bán kết 1- P1

 • 09:41
  Dạ khúc xưa & nay - PHỎNG VẤN BÙI GIA VĨNH

  Dạ khúc xưa & nay - PHỎNG VẤN BÙI GIA VĨNH

 • 09:42
  Dạ khúc xưa & nay bán kết 1 - Thời Trang Áo Dài

  Dạ khúc xưa & nay bán kết 1 - Thời Trang Áo Dài

 • 09:53
  Dạ khúc xưa & nay bán kết 1 - Thời Trang Dạ Hội

  Dạ khúc xưa & nay bán kết 1 - Thời Trang Dạ Hội

 • 10:01
  Thuyền và biển - Đặng Phi Sơn

  Thuyền và biển - Đặng Phi Sơn

 • 10:05
  Vọng cổ buồn - Đặng Thị Lý

  Vọng cổ buồn - Đặng Thị Lý

 • 10:08
  Chung kết Thần tượng Doanh nhân 2017

  Chung kết Thần tượng Doanh nhân 2017

 • 12:40
  DKXVN 2019 LK TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG YALI TRẦN IF ĐỨC QUANG

  DKXVN 2019 LK TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG YALI TRẦN IF ĐỨC QUANG

 • 12:44
  DKXVN 2019_VỀ ĐÂY NHE EM_XUÂN TRƯỜNG

  DKXVN 2019_VỀ ĐÂY NHE EM_XUÂN TRƯỜNG

 • 12:49
  TRỰC TIẾP | GALA ĐÊM TỎA SÁNG

  TRỰC TIẾP | GALA ĐÊM TỎA SÁNG

 • 16:48
  GALA DKXVN 2019_Huyền Thoại Mẹ_Nguyễn Thị Lan

  GALA DKXVN 2019_Huyền Thoại Mẹ_Nguyễn Thị Lan

 • 16:54
  GALA DKXVN 2019_CHIẾC XUỒNG_HOA HẬU TTDN 2018 NHẬT NGUYỆT

  GALA DKXVN 2019_CHIẾC XUỒNG_HOA HẬU TTDN 2018 NHẬT NGUYỆT

 • 16:59
  GALA DKXVN 2019_MƯỜI NĂM TÌNH CỦ_ĐỖ MINH TUẤN

  GALA DKXVN 2019_MƯỜI NĂM TÌNH CỦ_ĐỖ MINH TUẤN

 • 17:04
  GALA DKXVN 2019_EM ĐI CHÙA HƯƠNG_HOA HẬU GCTV MINH CHÂU

  GALA DKXVN 2019_EM ĐI CHÙA HƯƠNG_HOA HẬU GCTV MINH CHÂU

 • 17:07
  GALA DKXVN 2019_KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ANH_HUỲNH THỊ THU BA

  GALA DKXVN 2019_KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ANH_HUỲNH THỊ THU BA

 • 17:14
  GALA DKXVN 2019_PHÚT CUỐI _QUÁN QUÂN DKXVN 2018 YALI TRẦN

  GALA DKXVN 2019_PHÚT CUỐI _QUÁN QUÂN DKXVN 2018 YALI TRẦN

 • 17:20
  PHỎNG VẤN TÂN QUÁN QUÂN DKXVN 2019_ĐỔ MINH TUẤN

  PHỎNG VẤN TÂN QUÁN QUÂN DKXVN 2019_ĐỔ MINH TUẤN

 • 17:23
  PHỎNG VẤN TÂN QUÁN QUÂN TÀI NĂNG NHÍ 2019_MỸ KIỀU

  PHỎNG VẤN TÂN QUÁN QUÂN TÀI NĂNG NHÍ 2019_MỸ KIỀU

 • 17:24
  TÀI NĂNG NHÍ 2019_Ở HAI ĐẦU NỔI NHỚ_ CA SĨ LONG NHẬT

  TÀI NĂNG NHÍ 2019_Ở HAI ĐẦU NỔI NHỚ_ CA SĨ LONG NHẬT

 • 17:30
  GALA DKXVN 2019_TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN _TRẦN MỸ KIỀU

  GALA DKXVN 2019_TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN _TRẦN MỸ KIỀU

 • 17:37
  GALA DKXVN 2019_TÔI LÀ NGÔI SAO _TOP CA TÀI NĂNG NHÍ

  GALA DKXVN 2019_TÔI LÀ NGÔI SAO _TOP CA TÀI NĂNG NHÍ

 • 17:42
  GALA DKXVN 2019_MODEL_ LÊ TRÀ MY

  GALA DKXVN 2019_MODEL_ LÊ TRÀ MY

 • 17:48
  GALA DKXVN 2019_model

  GALA DKXVN 2019_model

 • 17:54
  TWHCTĐ_TRAO QUÀ VÀ KHÁNH THÀNH KHỞI CÔNG GIẾNG NƯỚC TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU

  TWHCTĐ_TRAO QUÀ VÀ KHÁNH THÀNH KHỞI CÔNG GIẾNG NƯỚC TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU

 • 17:57
  TRAILER TTDN 2019

  TRAILER TTDN 2019

 • 18:00
  THIỆN NGUYỆN NIỀM TIN VÀ HY VONG

  THIỆN NGUYỆN NIỀM TIN VÀ HY VONG

 • 18:03
  DẠ KHUC XƯA VÀ NAY 2019 NGÀY XƯA A NÓI THANH THÚY

  DẠ KHUC XƯA VÀ NAY 2019 NGÀY XƯA A NÓI THANH THÚY

 • 18:09
  DẠ KHUC XƯA VÀ NAY 2019_GIỌT NẮNG BÊN THỀM_NHẤT LINH

  DẠ KHUC XƯA VÀ NAY 2019_GIỌT NẮNG BÊN THỀM_NHẤT LINH

 • 18:14
  DẠ KHUC XƯA VÀ NAY 2019 BAO GIỜ CÒN BIẾT TƯƠNG TƯ LÊ DŨNG

  DẠ KHUC XƯA VÀ NAY 2019 BAO GIỜ CÒN BIẾT TƯƠNG TƯ LÊ DŨNG

 • 18:19
  DẠ KHUC XƯA VÀ NAY 2019_NHƯ CÁNH VẠC BAY_THU HẰNG

  DẠ KHUC XƯA VÀ NAY 2019_NHƯ CÁNH VẠC BAY_THU HẰNG

 • 18:25
  DẠ KHUC XƯA VÀ NAY 2019_ÔMÊLY_NGUYỄN THỊ AN

  DẠ KHUC XƯA VÀ NAY 2019_ÔMÊLY_NGUYỄN THỊ AN

 • 18:29
  DẠ KHUC XƯA VÀ NAY 2019 LỚN RỒI KHÓC NHÈ

  DẠ KHUC XƯA VÀ NAY 2019 LỚN RỒI KHÓC NHÈ

 • 18:32
  DẠ KHUC XƯA VÀ NAY 2019 - TÌM LẠI NGƯỜI XƯA - CA SĨ LONG NHẬT

  DẠ KHUC XƯA VÀ NAY 2019 - TÌM LẠI NGƯỜI XƯA - CA SĨ LONG NHẬT

 • 18:42
  TÀI NĂNG NHÍ 2019_VÒNG TRANH TÀI FULL

  TÀI NĂNG NHÍ 2019_VÒNG TRANH TÀI FULL

 • 22:01
  DẠ KHÚC XƯA VÀ NAY 2019_BÔNG HỒNG CÀI ÁO_ĐỖ MINH TUẤN_SBD 017

  DẠ KHÚC XƯA VÀ NAY 2019_BÔNG HỒNG CÀI ÁO_ĐỖ MINH TUẤN_SBD 017

 • 22:07
  BÁN KẾT 2 DẠ KHÚC XƯA VÀ NAY 2019

  BÁN KẾT 2 DẠ KHÚC XƯA VÀ NAY 2019

Video đã phát