Truyền Hình Trực Tuyến Việt Nam Kết Nối Toàn Cầu GCTV

top
Đang phát: Đang phát:
Tiếp theo: Tiếp theo:
Logo
Logo
LỊCH PHÁT SÓNG
 • 00:01
  Á Hậu 1 Nguyễn Thị Hồng Nhung Wondera nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Á Hậu 1 Nguyễn Thị Hồng Nhung Wondera nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 00:02
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Hà nội mùa vắng những cơn mưa - Thiều Ngọc Sang [ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Hà nội mùa vắng những cơn mưa - Thiều Ngọc Sang [ Bán kết 2 ]

 • 00:07
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Bà rằng bà rí - Nguyễn Thị Minh Châu

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Bà rằng bà rí - Nguyễn Thị Minh Châu

 • 00:10
  [Trực tiếp] Đêm Gala Trao Giải Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Tôn Vinh Thần Tượng P2

  [Trực tiếp] Đêm Gala Trao Giải Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Tôn Vinh Thần Tượng P2

 • 03:55
  Nguyễn Thị Nguyệt nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Nguyễn Thị Nguyệt nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 03:56
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Anh muốn em sống sao - Nguyễn Thị Nguyệt

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Anh muốn em sống sao - Nguyễn Thị Nguyệt

 • 04:01
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Yêu em như câu hò ví dặm- Trịnh Thị Hương[ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Yêu em như câu hò ví dặm- Trịnh Thị Hương[ Bán kết 2 ]

 • 04:07
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 2 [ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 2 [ Bán kết 2 ]

 • 04:17
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Bản tình cuối - Trương Ngọc Thọ

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Bản tình cuối - Trương Ngọc Thọ

 • 04:20
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017- Bên em là biển rộng - Nguyễn Thị Nguyệt[ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017- Bên em là biển rộng - Nguyễn Thị Nguyệt[ Bán kết 2 ]

 • 04:26
  Lê Trường Thọ nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Lê Trường Thọ nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 04:27
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Xuân yêu thương - Mai Phương (Đêm nhạc tài năng và thiện nguyện)

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Xuân yêu thương - Mai Phương (Đêm nhạc tài năng và thiện nguyện)

 • 04:30
  Thần Tượng Doanh Nhan 2017 - Trần Thị Thu Thảo tự giơi thiệu

  Thần Tượng Doanh Nhan 2017 - Trần Thị Thu Thảo tự giơi thiệu

 • 04:31
  Nỗi nhớ mùa đông - Mai Phương [ Mini Show Mai Phương 2017 ]

  Nỗi nhớ mùa đông - Mai Phương [ Mini Show Mai Phương 2017 ]

 • 04:35
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Nỗi buồn hoa phượng - Võ Tiến Khoa [ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Nỗi buồn hoa phượng - Võ Tiến Khoa [ Bán kết 2 ]

 • 04:41
  Trả lại thoáng mây bay - Mai Phương ( Á Quân Sao Hôm 2017)

  Trả lại thoáng mây bay - Mai Phương ( Á Quân Sao Hôm 2017)

 • 04:48
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Múa Belly Dance - Đỗ Quỳnh Hoa

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Múa Belly Dance - Đỗ Quỳnh Hoa

 • 04:51
  Trương Ngọc Thọ nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Trương Ngọc Thọ nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 04:54
  Nguyễn Thị Minh Châu nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Nguyễn Thị Minh Châu nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 04:57
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 3 [ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 3 [ Bán kết 2 ]

 • 05:06
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 1 [ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 1 [ Bán kết 2 ]

 • 05:11
  Nguyễn Châu Khanh nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Nguyễn Châu Khanh nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 05:13
  Trịnh Thị Hương nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Trịnh Thị Hương nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 05:15
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Đâu phải bởi mùa thu - Trịnh Thị Hương

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Đâu phải bởi mùa thu - Trịnh Thị Hương

 • 05:19
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Xin còn gọi tên nhau - Hoàng Thị Lan[ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Xin còn gọi tên nhau - Hoàng Thị Lan[ Bán kết 2 ]

 • 05:25
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 Bản Full Bán Kết 1

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 Bản Full Bán Kết 1

 • 08:25
  Lê Thị Hoa nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Lê Thị Hoa nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 08:26
  Hồ Thị Hồng Yến nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Hồ Thị Hồng Yến nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 08:29
  Bản tin Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Đêm Chung kết [1p30s]

  Bản tin Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Đêm Chung kết [1p30s]

 • 08:31
  Slideshow Tuấn Na Korea

  Slideshow Tuấn Na Korea

 • 08:34
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Hà nội mùa vắng những cơn mưa - Thiều Ngọc Sang [ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Hà nội mùa vắng những cơn mưa - Thiều Ngọc Sang [ Bán kết 2 ]

 • 08:40
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Bà rằng bà rí - Nguyễn Thị Minh Châu

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Bà rằng bà rí - Nguyễn Thị Minh Châu

 • 08:43
  [Trực tiếp] Đêm Gala Trao Giải Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Tôn Vinh Thần Tượng P2

  [Trực tiếp] Đêm Gala Trao Giải Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Tôn Vinh Thần Tượng P2

 • 12:28
  Nguyễn Thị Nguyệt nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Nguyễn Thị Nguyệt nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 12:29
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Anh muốn em sống sao - Nguyễn Thị Nguyệt

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Anh muốn em sống sao - Nguyễn Thị Nguyệt

 • 12:33
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Yêu em như câu hò ví dặm- Trịnh Thị Hương[ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Yêu em như câu hò ví dặm- Trịnh Thị Hương[ Bán kết 2 ]

 • 12:39
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 2 [ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 2 [ Bán kết 2 ]

 • 12:49
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Bản tình cuối - Trương Ngọc Thọ

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Bản tình cuối - Trương Ngọc Thọ

 • 12:53
  Lê Trường Thọ nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Lê Trường Thọ nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 12:54
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Xuân yêu thương - Mai Phương (Đêm nhạc tài năng và thiện nguyện)

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Xuân yêu thương - Mai Phương (Đêm nhạc tài năng và thiện nguyện)

 • 12:57
  Thần Tượng Doanh Nhan 2017 - Trần Thị Thu Thảo tự giơi thiệu

  Thần Tượng Doanh Nhan 2017 - Trần Thị Thu Thảo tự giơi thiệu

 • 12:58
  Nỗi nhớ mùa đông - Mai Phương [ Mini Show Mai Phương 2017 ]

  Nỗi nhớ mùa đông - Mai Phương [ Mini Show Mai Phương 2017 ]

 • 13:02
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Nỗi buồn hoa phượng - Võ Tiến Khoa [ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Nỗi buồn hoa phượng - Võ Tiến Khoa [ Bán kết 2 ]

 • 13:08
  Trả lại thoáng mây bay - Mai Phương ( Á Quân Sao Hôm 2017)

  Trả lại thoáng mây bay - Mai Phương ( Á Quân Sao Hôm 2017)

 • 13:15
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Múa Belly Dance - Đỗ Quỳnh Hoa

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Múa Belly Dance - Đỗ Quỳnh Hoa

 • 13:19
  MUA TREN BIEN VANG  MINH NGUYET

  MUA TREN BIEN VANG MINH NGUYET

 • 13:23
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Tình yêu trả lại trang sao - Thanh Phương

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Tình yêu trả lại trang sao - Thanh Phương

 • 13:26
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Người tình mùa đông - Lý Thị Minh Nguyệt

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Người tình mùa đông - Lý Thị Minh Nguyệt

 • 13:28
  Em về với người - Mai Phương [ Mini Show Mai Phương 2017 ]

  Em về với người - Mai Phương [ Mini Show Mai Phương 2017 ]

 • 13:33
  Một mình - Mai Phương [ Mini Show Mai Phương 2017 ]

  Một mình - Mai Phương [ Mini Show Mai Phương 2017 ]

 • 13:38
  Thuyền Trăng - Lê Nhung ( Á Quân Sao Hôm 2017) Liveshow Mai Phương

  Thuyền Trăng - Lê Nhung ( Á Quân Sao Hôm 2017) Liveshow Mai Phương

 • 13:43
  Trương Ngọc Thọ nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Trương Ngọc Thọ nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 13:46
  Nguyễn Thị Minh Châu nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Nguyễn Thị Minh Châu nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 13:48
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 3 [ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 3 [ Bán kết 2 ]

 • 13:57
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 1 [ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 1 [ Bán kết 2 ]

 • 14:03
  Nguyễn Châu Khanh nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Nguyễn Châu Khanh nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 14:04
  Trịnh Thị Hương nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Trịnh Thị Hương nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 14:07
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Đâu phải bởi mùa thu - Trịnh Thị Hương

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Đâu phải bởi mùa thu - Trịnh Thị Hương

 • 14:10
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Xin còn gọi tên nhau - Hoàng Thị Lan[ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Xin còn gọi tên nhau - Hoàng Thị Lan[ Bán kết 2 ]

 • 14:16
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Đêm nhạc tài năng và thiện nguyện (Phần 1)

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Đêm nhạc tài năng và thiện nguyện (Phần 1)

 • 15:00
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Đêm nhạc tài năng và thiện nguyện (Phần 2)

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Đêm nhạc tài năng và thiện nguyện (Phần 2)

 • 15:47
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 Bản Full Bán Kết 1

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 Bản Full Bán Kết 1

 • 18:46
  Lê Thị Hoa nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Lê Thị Hoa nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 18:48
  Hồ Thị Hồng Yến nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Hồ Thị Hồng Yến nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 18:51
  Nguyễn Châu Khanh nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Nguyễn Châu Khanh nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 18:52
  Trịnh Thị Hương nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Trịnh Thị Hương nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 18:55
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Đâu phải bởi mùa thu - Trịnh Thị Hương

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Đâu phải bởi mùa thu - Trịnh Thị Hương

 • 18:58
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Xin còn gọi tên nhau - Hoàng Thị Lan[ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Xin còn gọi tên nhau - Hoàng Thị Lan[ Bán kết 2 ]

 • 19:04
  PHÓNG SỰ CƯỚI TUẤN + NA - VIDEO BY GCTV

  PHÓNG SỰ CƯỚI TUẤN + NA - VIDEO BY GCTV

 • 19:13
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Đêm nhạc tài năng và thiện nguyện (Phần 2)

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Đêm nhạc tài năng và thiện nguyện (Phần 2)

 • 19:59
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 Bản Full Bán Kết 1

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 Bản Full Bán Kết 1

 • 22:59
  Lê Thị Hoa nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Lê Thị Hoa nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 23:00
  Hồ Thị Hồng Yến nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Hồ Thị Hồng Yến nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 23:03
  Trương Ngọc Thọ nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

  Trương Ngọc Thọ nói về Thần Tượng Doanh Nhân 2017

 • 23:06
  Thuyền Trăng - Lê Nhung ( Á Quân Sao Hôm 2017) Liveshow Mai Phương

  Thuyền Trăng - Lê Nhung ( Á Quân Sao Hôm 2017) Liveshow Mai Phương

 • 23:11
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017- Bên em là biển rộng - Nguyễn Thị Nguyệt[ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017- Bên em là biển rộng - Nguyễn Thị Nguyệt[ Bán kết 2 ]

 • 23:16
  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 2 [ Bán kết 2 ]

  Thần Tượng Doanh Nhân 2017 - Thời Trang Top 2 [ Bán kết 2 ]

Video đã phát