top
ĐINH ĐỨC HẢI
Thứ 5 | 05/01/2023 - Lượt xem: 398

Truyền Hình Trực Tuyến Việt Nam Kết Nối Toàn Cầu

ĐINH ĐỨC HẢI

MÃ CHỨNG NHẬN

HỌ VÀ TÊN ĐINH ĐỨC HẢI
NĂM SINH: 31 - 03 - 1983
CMND - CCCD: 001083059366
CHỨC VỤ: Trưởng Ban Văn Hoá - Văn Nghệ - Xã Hội
NGÀY CẤP: 11 - 10 - 2017
THỜI HẠN: 30 - 12 - 2024
HOTLINE: 0911711866
Bình luận & chia sẻ
Bạn chưa đăng nhập, đăng nhập để bình luận !
Video đã phát
Toàn cầu
  • GCTV Hà Nội
  • GCTV Đồng Nai
  • GCTV Sóc Trăng
  • GCTV Bến Tre
  • GCTV Hải Phòng
  • GCTV Đồng Tháp
  • GCTV Cao Bằng
  • GCTV Bạc Liêu