top
VŨ ĐÌNH KHƯƠNG
Thứ 5 | 05/01/2023 - Lượt xem: 390

Truyền Hình Trực Tuyến Việt Nam Kết Nối Toàn Cầu

VŨ ĐÌNH KHƯƠNG

MÃ CHỨNG NHẬN

HỌ VÀ TÊN VŨ ĐÌNH KHƯƠNG
NĂM SINH: 08 - 11 - 1972
CMND - CCCD: 026 070 623
CHỨC VỤ: Phó Ban Công Tác Xã Hội - GCTV
NGÀY CẤP: 06 - 07 - 2020
THỜI HẠN: 30 - 12 - 2024
HOTLINE: 0911711866
Bình luận & chia sẻ
Bạn chưa đăng nhập, đăng nhập để bình luận !
Video đã phát
Toàn cầu
  • GCTV Hà Nội
  • GCTV Đồng Nai
  • GCTV Sóc Trăng
  • GCTV Bến Tre
  • GCTV Hải Phòng
  • GCTV Đồng Tháp
  • GCTV Cao Bằng
  • GCTV Bạc Liêu