top
NGUYỄN THỊ MINH CHÂU
Thứ 5 | 05/01/2023 - Lượt xem: 339

Truyền Hình Trực Tuyến Việt Nam Kết Nối Toàn Cầu

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

MÃ CHỨNG NHẬN

HỌ VÀ TÊN NGUYỄN THỊ MINH CHÂU
NĂM SINH: 14 - 02 - 1965
CMND - CCCD: 021 734 635
CHỨC VỤ: Giám đốc đối ngoại - GCTV
NGÀY CẤP: 11 - 10 - 2017
THỜI HẠN: 30 - 12 - 2024
HOTLINE: 0911711866
Bình luận & chia sẻ
Bạn chưa đăng nhập, đăng nhập để bình luận !
Video đã phát
Toàn cầu
  • GCTV Hà Nội
  • GCTV Đồng Nai
  • GCTV Sóc Trăng
  • GCTV Bến Tre
  • GCTV Hải Phòng
  • GCTV Đồng Tháp
  • GCTV Cao Bằng
  • GCTV Bạc Liêu